My Way

כניסה לאתר

MyWay הינה מערכת חדשה ואינטרנטית המאפשרת ללקוחות שלכם שקיפות באמצעות גישת צפייה בזמן אמת לכל הנסיעות והמסלולים שחברתכם מבצעת עבורם. כמו כן המערכת מספקת מידע אינפורמטיבי לגבי הנוסעים בכל תחנה בנסיעות המבוצעות/מתוכננות. מערכת MyWay מקבלת דיווחים ממספר מקורות GPS ביניהם: ISR, איתוראן, טרפילוג ודיווחי נהג מאפליקציית MyDay של Y-IT.

ניתן לדקור על גבי מסלול/מפה תחנות שאינן מגיעות מהמערכת סדרן ובכך ללמד את המערכת את מיקומן של התחנות גם להבא.

בניית סביבת עבודה לצפייה בנסיעות מתבצעת באופן עצמאי ע"י הלקוח/ארגון – הצפייה בנתונים תתאפשר רק לאחר מתן אישור של חברתכם.

מתן הגישה ללקוחות נגיש ופשוט וניתן לביטול בכל רגע שתבחרו.

צור עוד היום יתרון על פני המתחרים.

יתרונות המערכת

שקוף שזה My Way