אתר פורטל שקיפות לקוחות

כניסה לאתר

מאפשר ללקוח שלך להיכנס לאינטרנט בצורה פשוטה ומאובטחת ולהציג לו את סידור העבודה שלו. תוכל לבחור אילו שדות יוצגו ללקוח ואילו אנשי קשר בלקוח יוכלו להיכנס לפורטל.

צור עוד היום יתרון על פני המתחרים .

יתרונות הפורטל :

 

אתם מוזמנים לשדרג את החוויה של הלקוח שלכם והלכה למעשה לקשור אותו אליכם .