Y-IT פרופיל

ווי-אייטי בע"מ הנה חברה המתמחה במתן פתרונות מבוססי מחשב לענף ההסעים בישראל. המיקוד העסקי שלנו ב- ווי-אייטי הנו בתכנה ייעודית לענף זה ובפרט עבור חברות ההסעים הפועלות בו. כפועל יוצא , פותחה בחברתנו תוכנת הדגל הנקראת Fleet Control תוכנה כוללת לניהול צי רכב.

מטרתנו ב - ווי-אייטי היא לסייע ללקוח בשיפור וייעול תהליכי העבודה בד בבד עם בנייתם והקמתם של כלים לתכנון ובקרה וזאת בדגש על ניהולם של תהליכים חוצי ארגון אצלך הלקוח תוך מטרה לצמצם הוצאות ולהשיא רווחים. כחברה מתמחה המנוהלת ע"י צוות מנוסה ודינאמי, אנו מספקים ללקוחותינו מעטפת של שירותים מקצועיים אשר משפיעם ישירות על יכולת התחרות שלך ועל הצלחתך העסקית. לקוחותינו נהנים מהיתרון התחרותי הנדרש להתמודדות בשוק תחרותי וסביבה דינאמית משתנה תוך ניצול אופטימאלי של משאבים ופינוי זמן איכות לניהול ויצירת אפיקים חדשים להצלחה.

חלק ניכר מהפתרונות שאנו מציעים הם פרי ממשק בלתי אמצעי שנוצר עם לקוחותינו. אנו שוקדים על הבנת צורכי הלקוח ומתן מענה לצרכים האמיתיים בעזרת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים וזאת תוך הקפדה על גישה יצירתית לתכנון מערכות, התעדכנות מתמדת בטכנולוגיה ושיפור המגוון ואיכות השירות.

המחויבות האישית למתן שירות ללקוח מתחילה ב- ווי-אייטי במנכ"ל החברה ומסתיימת באחרון העובדים. לקוחות אשר בוחרים ב - ווי-אייטי יודעים כי הם מקבלים פתרונות אמיתיים ואיכותיים.